Welkom op de site van

MUZIEK OP MAAT

muziekles voor kinderen en volwassenen

 

De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding,

tot aansporing van geest en hart,

en tot de bevrijding der ziel.

Aristoteles           

ALGEMENE DOELSTELLING
Na ruim 30 jaar lesgeven is mij gebleken dat het geven van muziekles veel meer inhoudt dan het leren beheersen van de techniek van een instrument.

Kunstzinnig onderwijs speelt mijns inziens een belangrijke rol bij de algemene ontwikkeling van kinderen. De muziek is een middel om de creativiteit te ontplooien, zelfvertrouwen te verwerven en zich te uiten.