Lesvoorwaarden

Muzikale Vorming met blokfluit en dwarsfluitlessen

 

- Er wordt door beide partijen een lesovereenkomst ondertekend.

- Het lesgeld wordt in drie termijnen vooruitbetaald:

        # 1 september -    1 januari    (4 maanden)
        # 1 januari      -    1 april        (3 maanden)
        # 1 april          -    1 juli          (3 maanden)

- De docent heeft het recht om het lesgeld met maximaal 5% per cursusjaar te verhogen.

- In de schoolvakanties zijn er geen lessen. De zomervakantie duurt van 1 juli tot 1 september.
- Bij verhindering van de leerling is lesgeld verschuldigd.
- Bij verhindering/ziekte van de docent wordt er gekeken naar een inhaalmogelijkheid.

- Indien de docent meer dan 2 lessen per lesjaar verzuimt, zal zij voor goede vervanging zorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt volgt restitutie van het lesgeld.
- Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan 2x per cursusjaar:
        # 1 februari (opzegging uiterlijk 1 januari)
        # 1 september (opzegging uiterlijk 1 augustus, maar liever 1 juli)
- Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd, wordt zij automatisch verlengd.