Muziek op Maat - Bilthoven en Soest

Wat is Muziek op Schoot®

Muziek op Schoot® is samen spelen met muziek en hierbij het ontwikkelingsproces van het kind stimuleren en ondersteunen.

Iedereen wordt geboren met een natuurlijke gevoeligheid voor muziek. Muzikaliteit is bij iedereen in aanleg aanwezig en iedereen beleeft plezier aan muziek. De cursus Muziek op Schoot® speelt hierop in en biedt ouders (verzorger/opa/oma) liedjes, materiaal en ideeën om thuis samen muziek te kunnen maken.
Bij het luisteren naar en maken van muziek worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd, zowel in de linker- als de rechter hersenhelft. Het deel waar de spraak zit, het deel voor de motoriek en de coördinatie, het deel voor emotie en natuurlijk het 'muzikale' deel. Omdat al deze functies samengaan in de muziek, zijn verbindingen in de hersenen nodig om die samenwerking goed te laten verlopen.

Hoe meer je muziek en muzikale spelletjes in de dagelijkse bezigheden met je kind verwerkt - op een leuke, natuurlijke manier uiteraard, want het moet geen verplichting worden - hoe meer die verbindingen worden gebruikt en ontwikkeld.
De cursus houdt meer in dan met plezier muziek maken. De nadruk ligt op de muzikale ontwikkeling. Hiervoor heeft de docent diverse trainingen gevolgd en zich gespecialiseerd in Edwin Gordon's Music Learning Theory. De docent is er voor opgeleid om elke les opnieuw de kinderen goed te observeren, zodat de lessen altijd aansluiten bij het niveau van de kinderen.

Wat leren de kinderen


D.m.v. muziek worden de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden ondersteund en gestimuleerd:
♫ Muzikaal: ontwikkeling van het gehoor en muzikaal geheugen door het luisteren naar muziek in diverse toon- en maatsoorten en tempi; stemvorming via klankspelletjes; ontwikkelen van gevoel voor maat en vorm; reageren op tegenstellingen: muziek/geen muziek, hard/zacht, hoog/laag, langzaam/snel.

♫ Intellectueel: concentratievermogen vergroten; experimenteren en ontdekken; oorzaak en gevolg; verbanden leren leggen.
♫ Motorisch: meewiegen, meeklappen, reiken, kruipen, lopen, zwaaien, springen, dansen, hand- en vingerspelletjes.
♫ Taal-/spraakontwikkeling: geluidsspelletjes; klanken nabootsen en onderscheiden; teksten van liedjes en opdrachten begrijpen; woordenschat uitbreiden.
♫ Zintuiglijk: geluiden en klanken horen; lichaamsbesef via aanraking; stimuleren van de tastzin; beweging voelen.
♫ Emotioneel: muziek kan helpen bij het omgaan met emoties, zoals verdriet, boosheid of blijheid. Het kan een uitlaatklep zijn of een troostende functie hebben. Ook wordt het zelfvertrouwen van het kind versterkt door het kind te zien, te prijzen en positief te stimuleren.
♫ Sociaal: samen muziek maken; zich leren aanpassen aan de groep; leren wachten op je beurt; leren delen.Het verloop van de les

In de lessen wordt Muziek op Schoot gecombineerd met Edwin Gordon's Music Learning Theory.

Voor jonge kinderen is structuur erg belangrijk. Door het herkennen van vaste patronen voelen zij zich veilig(er).
Elke les begint met hetzelfde begroetingsliedje. Elk kind wordt persoonlijk begroet. Het kind krijgt even alle aandacht, voelt zich welkom en gezien.


In het middendeel van de les worden liedjes, melodieën en ritmisch materiaal uit vorige lessen herhaald en nieuwe toegevoegd. Er wordt gevarieerd door het gebruik van diverse materialen en ritmische en melodische begeleidingen.

Door goed te observeren en goed te luisteren kan de docent muzikaal aansluiten bij het niveau van het kind en het kind uitdagen met nieuw muzikaal materiaal.

De les wordt afgerond met een afscheidsliedje. Voor de kinderen is het dan duidelijk dat de les afgelopen is.

 

Thuis muziek maken

De liedjes die in de cursus worden gezongen worden vaak herhaald, zodat ze vertrouwd raken. De cursist krijgt bladmuziek en mp3's om de liedjes thuis te kunnen beluisteren en zingen.

Door te zingen kun je op een prettige en liefdevolle manier allerlei dagelijkse activiteiten begeleiden. Opruimen, tanden poetsen, eten, boodschappen doen, met een muzikaal tintje gaan veel dingen als vanzelf.
Ook is het leuk om de kinderen thuis met allerlei materialen te laten experimenteren en de verschillende klanken en mogelijkheden te laten ontdekken. Je staat versteld waar je thuis muziek mee kunt maken!